Havelka Ladislav

 

Ladislav Havelka

Vlastislav Janík

 

            Ladislav Havelka se narodil 15. září v Dolních Heřmanicích čp. 37 v okresu Žďár nad Sázavou Justinovi a Kristině (rození Zezulová) Havelkovým. Vystudoval druhou státní reálku, kde 17. září 1920 maturoval. V letech 1920-21 absolvoval dva semestry na ČVŠT v Brně obor strojního inženýrství a elektroinženýrství. Strojírenství jej asi nebavilo, protože nakonec absolvoval kurz při učitelském ústavu v Brně a stal se z něho učitel na obecné škole. Nějaký čas učil v Brně Bohunicích, ale pak jej profese zavedla do obci Květná, kde pobýval v domě čp. 358. V Květné dosáhl i svého nejvyššího profesního vrcholu, když zde vykonával funkci řídicího učitele.

            Hned po okupaci se zapojil do odboje. Z toho důvodu byl poprvé zatčen 14. června 1939, ale za deset dnů byl propuštěn. Znovu byl zatčen po nástupu Reinharda Heydricha 29. září 1941 v Květné. Vězněn byl v Uherském Hradišti a pak převezen do Kounicových kolejí v Brně. 27. ledna 1941 byl stanným soudem odsouzen za rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení majetku. To v té době znamenalo jediné. Transport do KT Mauthausen. Dle lékařské zprávy 27. července 1942 zemřel na povšechnou otravu.

 

Zdroj Miroslava Poláková Měli odvahu žít