Bonn Hanuš

Hanuš Bonn[1]

 

 

            Hanuš Bonn se narodil 5. července roku 1913 v Teplicích. V roce 1932 ukončil studium na gymnáziu v Praze. Poté začal studovat práva na Karlově universitě, která úspěšně ukončil v roce 1938.  Práva ho však moc netáhla. Již během studii se pohyboval kolem vydávání Studentského časopisu. Proto se začal živit psaním básní, literární kritikou a překlady poezie primitivních národů. Jeho články uveřejňovaly tehdy velmi známé časopisy a noviny jako byly například Halasovy Rozhledy, Literární noviny, Lidové noviny, Kvart a Kritický měsíčník.[2]

            Jeho dílo bylo ovlivněno jeho současníkem Jiřím Ortenem a odráželo depresivní atmosféru předválečných událostí spojenou s pocitem nejistoty a strachu z nastávajících časů. Tyto prvky můžeme vyčíst například ve sbírce Tolik krajin, kterou napsal ve svých dvaatřiceti letech[3]. Překlady písňových textů primitivních národů můžeme najít v jeho knížce Daleký hlas, která vyšla v roce 1938[4].

            Hanuš Bonn se aktivně již za studií zapojil do Česko-židovských spolků. Od roku 1939 se stal vedoucím funkcionářem pražské Židovské obce. V té době svoje práce publikuje již jen pod svým pseudonymem Josef Kohout. Po té co se rozeběhly transporty Židů z protektorátu do internačních či koncentračních táborů se stal vedoucím transportního oddělení židovské obce[5]. Pravděpodobně to se mu stalo osudným. Byl totiž zatčen gestapem hned po nástupu Heydricha a převezen do KT Mauthausen, kde 20. října roku 1941 umírá. Příčinou smrti byla sebevražda utonutím.[6]

            Okamžitě po jeho smrti opsali jeho přátelé celé jeho básnické dílo a to dokonce ve třech exemplářích. Díky tomu již dva roky po válce mohlo dojít k vydání jeho tvorby v nakladatelství Václava Petra pod názvem Dílo Hanuše Bonna. Na tomto vydání se podílel i Václav Černý, který během války uchovával jeden z opsaných exemplářů jeho díla.

            Znovu si literární veřejnost mohla připomenout jeho dílo v roce 1995, kdy nakladatelství Academia vydalo jeho básnické sbírky pod názvem Dozpěv.[7]

 

 [1]              Vlastním jménem Hanuš Israel Bonn viz https://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mauthausen/detail.php?table=Mauthausen&col=id&value=187

[2]              https://www.knihovna-teplice.cz/index.php?scname=osobnosti&stranka[]=30&letter=B&person=52

[3]              https://www.knihovna-teplice.cz/index.php?scname=osobnosti&stranka[]=30&letter=B&person=52

[4]              https://www.knihovna-teplice.cz/index.php?scname=osobnosti&stranka[]=30&letter=B&person=52

[5]              https://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mauthausen/detail.php?table=Mauthausen&col=id&value=187

[6]              Freitod durch Ertrinken. Srovnej vis https://www.pamatnik-terezin.cz/vyhledavani/mauthausen/detail.php?table=Mauthausen&col=id&value=187

[7]              Čepáno bylo i z internetové encyklopedie Wikipedie

Hanus Bonn foto https://www.knihovna-teplice.cz/index.php?scname=osobnosti&stranka[]=30&letter=B&person=52