Ondrášek František

František Ondrášek

Vlastislav Janík

            František Ondrášek se narodil 9. února 1882 v Uherském Brodě v čp. 224 Jiřímu Ondráškovi hajnému v Uherském Brodě a Kateřině, rozené Misařové. Otec Jiří Ondrášek později změnil povolání a vykonával funkci školníka měšťanských škol v Uherském Brodě. František měl ještě dva sourozence. Bratra Josefa a dosud nezjištěného dalšího bratra.[1]

            V druhém roce 1. světové války se František Ondrášek 7. března 1916 oženil s Almou Ondráškovou. Alma Ondrášková se narodila 5. ledna 1883 v Uherském Brodě bytem čp. 8. Byla dcerou Josefa Jüttnera diurnisty (písaře za denní plat) u okresního hejtmanství v Uherském Brodě a Marie Jüttnerové, rozené Friedlové. V tu dobu pracoval František Ondrášek jako bankovní úředník a jeho žena se starala o domácnost. Kromě povolání bankovního úředníka zastával pozici v dozorčí radě místního pivovaru. V roce 1941 pracoval jako ředitel Okresní záložny.[2] Oba manželé za okupace bydleli v Klášterní ulici čp. 765.[3]

            Již v roce 1903 vstoupil Ondrášek do tělocvičné jednoty Sokol v Uherském Brodě. Protože byl velmi obětavým a pracovitým členem byl zvolen v roce 1915 náčelníkem této sokolské organizace. V rámci této funkce se stal organizátorem zájezdů a výletů jednoty do okolí. Mezi Sokoly byl známý pod přezdívkou Fanek.

            Od jara 1939 se zapojil do odboje ve skupině, kterou tvořili členové sokolské jednoty. Skupina se soustředila k získávání zbraní pro celonárodní povstání.

            Krátce po nástupu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který zavedl tvrdý kurz proti domácímu odboji byl 29. září zatčen. Vězněn byl v Kounicových kolejích. [4] Jeho vyšetřování vedlo k tomu, že byl během I. stanného práva odsouzen stanným soudem v Brně 27. listopadu pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku[5]. Tato věta znamenala, že gestapo na něj nemělo tak silné důkazy, aby jej odsoudilo před hned k trestu smrti, a proto soud rozhodl k jeho navrácení gestapu. Úředníci gestapa však věděli, co mají v tomto případě dělat. Dle nařízení Reinharda Heydricha, které vydal krátce po svém nástupu do funkce zastupujícího protektora, mělo takto navrácené vězně odesílat přednostně do KT Mauthausen do ochranné vazby. KT Mauthausen byl v té době již pomalu jeden rok táborem III., dle klasifikace, kterou opět vytvořil Heydrich, nejtěžšího stupně. Odeslání vězně do KT Mauthausen tak bylo jen oddáleným rozsudkem smrti. Což se také potvrdilo. Krátce po svém příchodu do KT Mauthausen byl František Ondrášek 12. února 1942 v táboře zavražděn[6].[1] Osobnosti města Brna. Internetový vyhledávač. Heslo Jiří Ondrášek.

[2] Osobnosti města Brna. Internetový vyhledávač. Heslo Jiří Ondrášek.

[3] Osobnosti města Brna. Internetový vyhledávač. Heslo Jiří Ondrášek.

[4] Miroslava Poláková Měli odvahu žít Odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945 Academia 2018 str. 349

[5] Osobnosti města Brna. Internetový vyhledávač. Heslo Jiří Ondrášek.

[6] Viz https://raumdernamen.mauthausen-memorial.org/index.php?id=4&p=4460&L=1