Luža Josef

 

Vlastislav Janík

 

            Josef Luža se narodil 11. března 1896 v Ivanovicích na Hané v okresu Vyškov Josefu Lužovi a Marianně Lužové rozené Loubalové. Rodině tehdy bydlela v čp. 166.[1] Josef Luža vykonával funkci podruha, tedy nájemníka bydlícího v nájmu u sedláka, u něhož byl členem jeho čeládky. Jeho žena byla se starala o domácnost. V dospělosti Josef Luža žil v Uherském Brodě v Dlouhé ulici čp. 1174. V Uherském Brodě vykonával funkci úředníka v místní pojišťovně. Zároveň v roce 1923 vstoupil do místní organizace Sokol, kde byl zvolen do funkce župního náčelnictva.

            Po okupaci se i na Uhersko Brodsku začala vytvářet odbojová organizace z řad bývalých důstojníků nazvaná Obrana národa. Velitelem této organizace na Uhersko Brodsku se stal záložní poručík a náčelník místního Sokola František Bár, pracovník katastrálního úřadu v Uherském Brodě. Bár také vyzval Josefa Lužu rotmistra v záloze a svého známého ze Sokola k účasti v této odbojové organizaci. Luža se tak stal díky svému bydlišti, členem Obrany národa Uherský Brod – Město. V ilegální organizaci se stal velitelem zpravodajského oddělení a zároveň koordinátorem odbojové činnosti mezi ON a členy Sokola. Pro organizaci také obstarával a ukrýval zbraně[2]. Přesto že došlo ke konci roku 1939 k rozbití této organizace a k zatčení Františka Bára nebyl v této době Josef Luža odhalen a zatýkání ušel.

            Zbylí členové ON v odbojové práci pokračovali dále. Až v září 1941 došlo k jejímu prozrazení, které spustilo vlnu zatýkání. V ní 11. září 1941 byl zachycen gestapem i Josef Luža.[3] Vězněn byl v Kounicových kolejích v Brně. 27. listopadu 1941 byl stanným soudem v Brně odsouzen pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k předání gestapu a zabavení veškerého majetku. To jej odeslalo, jak bylo předepsáno zastupujícím říšským protektorem Reinhardem Heydrichem do KT Mauthausen, kde 30. března 1942 zemřel.[1] https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=36304

[2] František Bár se narodil 12.8.1907 v Brně. Zatčen 11.12.1939. Popraven 27.11.1942 v Breslau. Viz Miroslava Poláková Měli odvahu žít str. 42, 45, Academia 2018

[3] https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=36304