Příběh rodiny BrychovýchVlastislav Janík

 

Marie
Brychová se narodila 29. června 1893 v Brandýse nad Labem Janu a Marii
Maturovým. Postavy byla střední, kaštanových vlasů a šedých očí. Za manžela si
vzala obchodníka Jana Brycha. Domovskou příslušnost měla ve Skutči u Vysokého
Mýta. Manželé nejdříve pobývali na adrese v Karlíně v Poděbradově 408.
Posléze se přestěhovali do bytu v ulici Královské 110 a poté na Prahu XIII
do ulice U Kanálky 5. Vzhledem k tomu, že u Marii nemáme žádný záznam o
dosaženém vzdělání ani o zaměstnání, dá se předpokládat, že se starala o
domácnost. Byla římsko-katolického vyznání. 2. března 1912 se manželům
Brychovým narodil syn Jan. Jan Brych bydlel v Karlíně v Rokycanské
ulici 495. Po matce měl kaštanové vlasy a modrošedé oči. Stal obchodním
jednatelem u firmy svého otce. Na adrese svých rodičů na Vinohradech si našel
slečnu Helenu Vejvodovou, povoláním dělnici, která se stala jeho snoubenkou. O
dva roky později 8. června 1914 se Brychovým narodila dcera Marie, která byla
inženýrkou chemie. Bydlela v Praze X v Královské ulici 110.
V roce 1938 žádala o zaměstnání na Magistrátu hl. města Prahy. Třetím
dítětem manželů Brychových byl syn Josef narozený 7. září 1918 v Karlíně. Povoláním
byl obchodním příručím. V roce 1940 žádal o vydání živnostenského
oprávnění. Ženatý byl s Boženou Brychovou rozenou Havlíčkovou, narozenou
29. listopadu 1921 v Chrudimi, která byla v domácnosti. Před sňatkem byla
zaměstnána jako tanečnice v hotelu Sport v Náchodě. Pravděpodobně tam
se také oba poprvé setkali. Josef Brych totiž do Náchoda zajížděl jako
obchodník s textilem a posléze se v hotelu Sport přihlásil
k přechodnému pobytu. Oba manželé bydleli na adrese U Kanálky 5 společně s jeho
rodiči. Manželství však nebylo šťastné. Bylo doprovázeno hádky i odchody
manželky ze společného bytu. Máme o tom alespoň doklad z 15. 8. 1941, kdy
Josef Brych nahlásil na Policejním komisařství v Královských Vinohradech
zmizení své manželky po rodinné hádce. Následující den se však manželka
v domácnosti opět objevila a Josef Brych pátrání po ní odvolal.

Tragédie rodiny
přišla jen krátce po vykonání útoku na zastupujícího říšského protektora
Reiharda Heydricha. Ve večerních hodinách 23. června byla zatčena Marie
Brychová, její dva synové, dcera, snacha i snoubenka. Ve 20 hodin byli postupně
přebírání pracovníky vězeňské služby do vazební věznice. O důvodu tohoto
zatčení do dnešních dob neznáme mnoho informací a můžeme se jen domnívat, co
zavdalo tomu, že byli zatčeni. Jediným svědectví, které hovoří o příčině jejich
zatčení po válce, poskytl Emanuel Filípek, člen sokolské jednoty
v Karlíně, který v září 1945 prohlásil: "Pro nás viditelnou a
uznávanou hlavou byl br. Hajský-Zelenka, i když jsme se s ním někdy
v některých jeho názorech na určitou věc rozcházeli. Od bra Oktábce věděli
jsme, že k Zelenkovi přišlo se přímo se žádostí, aby se organizování této věci
ujal... Používal služeb tajné vysílačky, která fungovala pod ochranou bratří
Josefa a Jana Brychů z Karlína, nejdříve někde na chatě u Zbraslavi a pak v
bytě Jana Brycha mladšího na Král. Vinohradech, v Kanálské ulici, kde sídlila
německá ,Nothilfe', kde pak byla gestapem nalezena. Z celé rodiny Brychovy je
dnes naživu pouze otec bratr Jan Brych." Výslechy rodiny Brychových prováděl kriminální
inspektor Oskar Fleischer z III. oddělení gestapa. Jednalo se o velmi
horlivého příslušníka gestapa, který měl u gestapa přezdívku "Horlivý komisař".
Na svém kontě měl nejvíc zatčených českých vlastenců a vedení gestapa mu
svěřovalo ty nejdůležitější a nejriskantnější akce. Z toho můžeme také
soudit, že gestapo přikládalo zatčení Brychových velkou váhu.

Z celém
rodiny přežil otec a manžel Jan Brych. Ten také dostal úmrtní lístky
příslušníků jeho rodiny. Dcery, dvou synů, snachy a snoubenky staršího syna. "Nezapomenu
na setkání s ním někdy z jara 1943, kdy pro pláč neschopen slova ukazoval mi
došlé úmrtní lístky příslušníků jeho rodiny, jeho ženy, jediné dcery, dvou
synů, snachy a snoubenky staršího syna," vzpomínal Filípek na setkání
s Brychem. Příslušníci rodiny Brychových byli po věznění v Malé
pevnosti Terezín 23. října převezeni do koncentračního tábora Mauthausen. Zde
24. října 1942 popraveni. Marie Brychová v 8:34 hod, její dcera v 8:38 hod,
snacha v 8:34 hod, Božena Brychová, rozená Havlíčková v 8:36, snoubenka Jana
Brycha Helena Vejvodová v 10:16. Synové Josef a Jan byli popraveni
v 17:00 a 17:02.

Na celém případě
rodiny Brychů je zajímavé, že nebyl zatčen jejich otec Jan. Z jakého
důvodu se můžeme jen domýšlet a spekulovat. O to více, že zatčena a popravena
byla snoubenka Jana, která s ním nebyla dosud sezdána. Potvrzení toho, že
Zelenka Hajský disponoval vlastním vysílacím aparátem, který mu umožnoval korespondenci
s Londýnem a který zajišťovali synové manželů Brychových a potažmo celá
rodina, opět podává Emanuel Filípek. "K Zelenkovi přišlo se přímo se žádostí,
aby se organizování této věci ujal". Tedy, že byl o věcech příchodu parašutistů
do Prahy zpraven dávno předtím, než jak nám tvrdí závěrečná zpráva o
vyšetřování atentátu, kterou v roce 1942 sestavil hlavní vyšetřovatel
celého případu Heinz Pannwitz, který propojení parašutistů popisuje jako
náhodný počin.