Dne 24. 9. 2016 proběhlo pracovní zasedání Mezinárodního mauthausenského komitétu.

Zasedání se uskutečnilo pod záštitou polské organizace. Místem konání byla Osvětim.

Jednání mělo tyto body:

  1. V prvé řadě byl hodnocen průběh květnových oslav osvobození, které letos proběhli poprvé v jiném uspořádání. To samozřejmě vyvolalo řadu reakcí a nutnost provést organizační opatření, aby neprobíhaly v dalších letech než letos. Předně organizátoři počítali s tím, že rozložení návštěvníků bude kolem sarkofágu vyrovnané. Bohužel skutečnost byla taková, že 80% lidí bylo soustředěno v části před sarkofágem, tak jak byli dříve zvyklí, což samozřejmě vyvolávalo velkou disproporci v rozložení lidí. Umístění velkoplošných televizí bylo zcela nevhodné. Byly rozmístěny po straně Apellplatzu a pro diváka strojícího na straně obrazovky byly téměř bez užitku. Proto napříště budou obrazovky zavěšeny ve středu Apellplatzu nad sarkofágem na příhradové rampě.

Zahájení celého ceremoniálu bude napříště posunuto na 11 hodinu.

I když se toto řešení mnoha stranám nelíbí včetně naší, rakouská strana v podstatě prohlásila, že oslavy osvobození organizuje sama a že do toho jak budou organizovány oslavy, nemáme co mluvit.

Vlastní ceremoniál bude tedy velmi statický bez průvodu národů a k pomníku budou přicházet jen části národní delegace. Bude to tedy takový výběr elit, který znivelizuje tvář jednotlivých delegací na představitele ambasád a vojenské stafáže.

  1. Rozsáhle se pak diskutovalo o zapojení mládeže do dění kolem Mauthausenu. Pokud totiž nebude dost mladých lidí, kteří nebudou chtít pro komitét pracovat, nemá tato organizace budoucnost. Diskuse kolem mladých byla vyvolána tím, za jakou delegaci by měly jít mládežnické delegace, které vždy šly v průvodu až na konec. Nyní když průvod nebude, rázem se staly bezprizorními a v podstatě bez jakékoliv náplně, což si nikdo při tvorbě nového průběhu oslav neuvědomil. Snad se napříště vyřeší.
  2. Od roku 2018 se počítá s tím, že by každá národní delegace pronesla krátkou zdravici ve svém národním jazyce
  3. Dlouze byl rozebírán návrh italské delegace k zapsání dnů oslav v KT Mauthausen do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zde bylo konstatováno, že návrh musí podat instituce rakouská tedy v tomto případě ministerstvo vnitra Rakouska. Proces udělení značky UNESCO je pak úkon trvající několik let.
  4. Příští výkonné zasedání proběhne 5. 5. 2017 v Mauthausenu
  5. Oslavy osvobození příští rok proběhnou 7.5.
  6. Pracovní zasedání bude v září roku 2017. Hostit jej bude srbská strana v Bělehradu.

 

 

Zápis pořídil

Vlastislav Janík

Zástupce ČR v CIM