Příběh Antonína Keprt

Jakub Dacík 8. B Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště

poznámky Vlastislav Janík

 

Když občas bloumám po městě s rodiči, tak se občas zastavíme na Mariánském náměstí před Orlovnou, na které je černá mramorová pamětní deska se jmény. Tatínek mi vždycky připomene, že jedno z nich, Antonín Keprt, je můj pradědeček. Ale to, jak to s ním vlastně bylo, mi musela popsat moje babička, která si na to ve svých 85. letech pamatuje. Trochu ji mrzelo, že se o to zajímám až teď, když jí už paměť tak dobře neslouží, ale myslím, že mi řekla všechno podstatné.

Pradědeček se narodil v roce 8. dubna 1902 v Napajedlích. On i jeho manželka byli učitelé v Jalubí[1]. Před válkou byl členem tělocvičného spolku Orel, a cvičil v Jalubí s mladšími žáky. Protože praděda byl velký vlastenec. Před válkou byl důstojníkem v záloze a měl hodnost poručíka, tak už před německou okupací v roce 1939 byl pořád někde mimo domov na schůzích, o jejichž náplni neměla rodina ani ponětí. Jak se dozvěděli potom po válce, byl členem odbojové skupiny, kterou založili někteří členové Orla[2]. To bylo pro rodinu osudové. V květnu 1941 vtrhlo do školy v Jalubí gestapo a pradědečka zatkli přímo ve vyučování[3]. Moje babička byla u toho, chytila se ho kolem krku a nechtěla ho pustit. Odtrhli ji s tím, že se vrátí. Nevrátil. Potom gestapo udělalo doma prohlídku, ale pradědeček byl opatrný a doma žádné dokumenty naštěstí neměl. Několik dní byl vězněn v Uherském Hradišti[4], potom byl odvezen do Brna. V Kounicových kolejích byl odsouzen stanným soudem[5] a odvezen do koncentračního tábora v Mauthausenu[6]. Tam v dubnu 1942[7], týden po svých čtyřicátých narozeninách zemřel. Zbytek rodiny hlídalo gestapo až do konce války.

V Mauthausenu jsem se byl s rodiči podívat a bylo to hrozné. Praděda má pomník i v Jalubí na zdi pošty.[1] Jalubí čp. 383 viz https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1100

[2] Jednalo se o Obranu národa. Viz https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1100. V Orlu zastával funkci místostarosty župy v Jalubí

[3] Stalo se tak 20. května 1941 viz https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1100

[5]Odsouzen stanným soudem dne 8,12.1941 v Brně, viz https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1100

[6] Transportem dne 19. 1. 1942 viz https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1100

[7] Zamřel 14. 4. 1942 viz https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=1100