Příběh rodiny Královy

Vlastislav Janík

           

 

            Adresu rodiny Králových z Plzně obdrželi parašutisté až v letadle při svém letu nad okupované území Čech a Moravy. Rodina Králova se tak stala prvním úspěšným podporovatelem této operační skupiny. Zároveň se stala i jednou z prvních, která byla po selhání K. Čurdy vyzrazena a zatčena. Tento článek je věnován této plzeňské rodině, která za službu vlasti položila své životy.

 

            Rodinný život

 

            Václav Král se narodil 2. května roku 1891 v Plzni jako manželské dítě Václava Krále[1], dělníka z Plzně a Amálie Králové[2]. Jeho porodní bábou byla Klára Hácová. Malé dítko bylo pokřtěno 5 dnů po svém narození kaplanem římskokatolické církve Adolfem Skřivanem. Kmotry nově narozeného dítěte byli manželé Franc a Marie Šmíčkovi z Plzně. Rodina Králova tehdy pobývala v domě č. 278 na Saském předměstí.

            Po první světové válce je Václav Král stále hlášen na adrese svých rodičů v ulici Truhlářské č. 16.[3] Jeho předchozí bydliště bylo na „vojně“ a povoláním byl číšník.[4] V druhé policejní přihlášce z 25. dubna 1922, která se dochovala na jméno Václav Král, je již v kolonce zaměstnání zapsáno „strážník bezpečnosti“[5]. Ve vrcholu své kariéry zastával funkci inspektora u státní policie.[6] Jeho policejní kariéru bohužel už není možno do všech podrobností rekonstruovat. Služební listy policistů z té doby byly skartovány. Jen v Národním archivu v Bratislavě se zachovala „zápisnica“ z 26. října 1929, která nám říká, že v roce 1929 vykonával Václav Král funkci obvodního inspektora na cizineckém oddělení policie v Bratislavě a bydlel na Dunajské ulici č. 2[7].

            V roce 1923 se Václav Král oženil s o pět roků mladší Pavlou Pichlovou narozenou 3. března 1896 v Plzni. Pavla, dříve Paula, byla pokřtěna 14. března katechetou Josefem Uhrem. Její křestní jméno byla Berta. Otec Pavly se jmenoval Alois Pichl a byl strážníkem v Plzni. Pocházel z vesnice Frühbuss v okresu Nejdek[8] a byl synem obchodníka Josefa Pichla a Marie Pichlové rozené Hönigové z Frühbussu čp. 131. Maminkou malé Pavly byla Anna Pichlová, rozená Blažková. Její otec František byl městským strážníkem v Plzni a měl za ženu Annu Blažkovou rozenou Kůskovou z Domažlic[9]. Rodina v době narození dcery bydlela v Plzni město v domě čp. 52.

            Svatba novomanželů se konala v arciděkanském chrámu v Plzni dne 5. června 1923. Tehdy již Václav Král uváděl adresu Pod Záhorskem č. 1[10] a jeho nastávající bydlela ve Veleslavínově ulici č. 16.[11] Oddávací obřad vedl kněz Antonín Havelka spolu s farářem v. v. Václavem Hauserem. Za svědky jim byli ze strany nevěsty Eduard Pichl elektrotechnik z Plzně a ze strany ženicha byl svědkem Tomáš Altman strojvedoucí ČSD.[12]

            Z příbuzenských vazeb rodiny nevěsty vyplývá, že rodina Pichlova měla velmi blízko k policejním složkám. Je tedy velmi pravděpodobné, že se Václav Král se svoji nastávající paní seznámil právě díky svému povolání, neboť otec Pavly i otec její maminky byli strážníci v Plzni.

            Dům Pod Záhorskem č. 1., kde manželé Královi bydleli, nechal vystavět v roce 1912 Václav Kabát. Královi zde obývali byt ve druhém patře v pravé části domu při pohledu z ulice. Jednalo se o dvoupokojový byt. Okna z obytných pokojů byla orientovaná do ulice a kuchyň s oknem z předsíně byla otočena do svahu směrem na sever. Na patře byly celkem tři nájemní byty. Byt rodiny Králových nesl číslo č. 6. Do domu se vstupovalo po schodišti, umístěném v předzahrádce domu. Za vstupními dveřmi vedla domem chodba ke schodišti, před kterým byly dvoukřídlé kyvné dveře. Z přízemí bylo možno do domu vstoupit i zadním vchodem. Na mezipodestě před druhým patrem bylo možno se dostat na balkonek a z něj na střechu přilehlé terasy, která přecházela do okolního terénu. Byty v celém domě od přízemí až na půdu spojoval světlík ústící až nad střechu domu.

            V roce 1925 se manželům narodila dcera Helena.[13] Během let z ní vyrostla inteligentní, milá, usměvavá a hezká dívka.[14]

            Jednou z jejích kamarádek se v roce 1939 stala i Olga Forstová[15]. Setkaly se spolu náhodně při bruslení. Od té doby jejich kamarádství přerostlo v silné přátelství, „které nemohlo nic rozdělit.“[16] Olga často Helenku Královou navštěvovala a jak říká: „… díky našemu přátelství staly jsme se téměř sestrami. Chodila jsem ke Králům jako domů a moje maminka se pro Helenu stala tím, kdo vždycky poradí a pomůže. Dokonce se do Heleny zamiloval můj bratr...“[17], vzpomíná na přátelství s Helenkou Královou Olga Forstová.

 

 

            Operace Anthropoid

 

            Po dlouhé době příprav, se v nočních hodinách 28. prosince 1941 z letiště Tangmere zdvihnul k temnému nebi čtyřmotorový bombardovací letoun Halifax A Mk sériového čísla 9613 s označením na svém trupu NF-V[18] od 138. speciální letky a zamířil směrem na východ. Jeho cílem bylo dosáhnout protektorátního území a v prostoru bývalého polního letiště Borek, dva kilometry od Cerhovic, vysadit dvojčlennou skupinu Anthropoid. Pokud by tato plocha neposkytovala bezpečný prostor, byla v konspiračním plánu uvedena ještě jedna plocha, která se nacházela 5 kilometrů od Líšné a 1 kilometr západně od křižovatky u myslivny Hřebeny. Další záložní plochou pro výsadek Anthropoid, o které se však skupina dozvěděla až těsně před startem, byla paseka Na Lužích, která se nacházela 1 km západně od obce Litohlavy[19].

            Dvojčlenný výsadek Anthropoid nebyl na palubě letadla sám. Dalšími pasažéry v Halifaxu byli tři parašutisté z výsadkové skupiny Silver A nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček. Ta měla opustit letoun u Vyžic u Chrudimi[20]. Poslední z osazenstva byla skupina Silver B rotný Jen Zemek a četař Vladimír Škácha, která měla svoji misi v protektorátu zahájit u Ždírce nad Doubravou.[21]

            Navigační chybou žádná ze skupin nebyla vysazena na plánovaném místě[22]. Anthropoid se snesl na půdu protektorátu 29. prosince ve 2 hodiny a 24 minut greenwichského času u Nehvizd východně od Prahy. Parašutisté šťastně přistáli na zmrzlém a zasněženém terénu. Všechen operační materiál ukryli v blízké zahradní chatce patřící Antonínu Sedláčkovi a vyčkali rána. Za rozbřesku se vydali do Nehvizd, aby si ověřili místo svého přistání. V obci vyhledali faru a pod záminkou, že utíkají z Německa a chtějí se dostat do Prahy, se ptali na cestu. Místní farář František Samek[23] jim místo jejich pobytu upřesnil a ještě doporučil náčelníka místní sokolské organizace Františka Kroutila.[24] Po zorientování postupovali parašutisté podle svého konspiračního plánu, který byl dán již v Anglii. Tj. vyrazili na svoji první konspirační adresu.

            Protože v případě uvedených výsadků nebylo možné na doskokových plochách zajistit příjem skupin místní odbojovou organizací, byli parašutisté vybavováni záchytnými adresami, které jim měly pomoci v co nejkratším čase navázat kontakt s domácím odbojem, jenž jim měl pak dále vydatně pomáhat[25]. Skupina Anthropoid dostala celkem tři záchytné adresy. První adresa byla na vrchního policejního inspektora Václava Krále v Plzni IV, Pod Záhorskem čp. 1/II patro. Druhá adresa měla parašutisty zavést k dílovedoucímu plzeňského depa bydlícímu v Plzni a poslední adresa vedla parašutisty k penzionovanému železničnímu zaměstnanci Václavu Stehlíkovi do Rokycan.[26]

            Adresu na Václava Krále jako i již uvedenou třetí dopadovou plochu, která byla nejblíže k jejich záchytným adresám, předal parašutistům z Anthropoidu až v letadle škpt. Jaroslav Šustr.[27]s tím, že tento adresát je měl nasměrovat na Prahu, kde mělo být jejich hlavní útočiště.

            Konspirační plán parašutistům nařizoval, aby se neprodleně odebrali na jednu z uvedených záchytných adres. Také poté co ujistili, kde se vůbec nacházejí, vyrazili na nejbližší vlakovou zastávku u Nehvizd, která byla v Mštěticích[28]. Ranním vlakem přes Prahu se rozjeli do Rokycan.[29]

            Zde bez problémů našli dům na Pražském předměstí čp. 319/II Václava Stehlíka[30] a po vyslovení odvolávky na „Hradeckého“ a vyřízení pozdravu od bývalého sociálnědemokratického poslance Františka Němce získali v třiašedesátiletém penzistovi důvěru. V. Stehlík hned zajistil u MUDr. Zdenka Čápa z Rokycan ošetření zranění, které si Gabčík způsobil při seskoku. Jednalo se o distorzi hlezenního kloubu s podezřením na zlomeninu kotníku. Noha J. Gabčíka tak dostala sádrový obvaz s podpatkem.[31] U Václava Stehlíka oba parašutisté strávili jednu noc. Další den, 30. prosince, se vypravili na druhou záchytnou adresu do Plzně za Václavem Králem.

 

            Na záchytné adrese v Plzni

 

            „Adina zdraví Plzeň – 8. březen je dobrý.“[32] Tímto heslem se prokázali u bytu Václava Krále. Jednalo se o heslo, které sestavil pro II. odbor Zvláštní skupinu D Adolf Horák[33], který Václava Krále znal[34]. Přesto si V. Král ze začátku nemohl na Adolfa Horáka vzpomenout[35]. I tak oba parašutisty „okamžitě a ochotně“ přijal. Sám byl totiž hned po okupaci Československa a po zformování prvních odbojových skupin zapojen do řad odbojové organizace ÚVOD.

            Odbojové hnutí v Plzni bylo na přelomu let 1941 a 1942 velmi rozsáhlé. Jedním z organizátorů odbojové činnosti v Plzni byl nedostudovaný posluchač medicíny MUC. Václav Rusý a rovněž nedostudovaný student práv JUC. Vítězslav Dvořák, kteří založili odbojovou skupinu „Vašek-Čeněk“.

            Po MUC. Václavu Rusému pátralo gestapo již od roku 1940. Václav Rusý patřil k velmi obětavým pracovníkům domácího odboje. Bohužel jeho práci snižovala nedisciplinovanost v dodržování konspirace. To vedlo k velkým neshodám i s jeho spolupracovníky, od kterých byl dokonce vážně varován, aby zásady konspirace dodržoval. Jeho činnost neunikla pozornosti gestapa, které po něm intenzivně pátralo. Při zatýkání však Václav Rusý dokázal úředníky zmást a podařilo se mu uniknout. Začal se ukrývat na různých adresách v Praze, na Moravě a nakonec v rodné Plzni.

            JUC. Vítězslav Dvořák byl známý sokolského činovníka Jaroslava Pechmana[36], který se později velmi angažoval v sokolském odboji. Znali se ze svého zaměstnání na Ředitelství pošt a telegrafů v Holečkově ulici v Praze a poutalo je k sobě i členství v Sokole v Michli. Jaroslav Pechman zde vykonával funkci starosty. Dvořák se po okupaci zapojil do odbojové organizace ÚVOD a užíval krycí jméno „Čeněk“. Pomáhal s vydáváním a distribucí časopisů V boj a Český kurýr. Po zatýkání v obchodní akademii v Karlíně před vánocemi roku 1941 musel uprchnout a svůj azyl našel v Plzni. Zde se seznámil s MUC. Václavem Rusým a vytvořili již zmíněnou odbojovou organizaci „Vašek-Čeněk“.[37]

            Do všeho dění v odboji v Plzni byli také zapojeni zejména Jaroslav Koukolík z Plzně, starosta Újezdu u Plzně Vojtěch Rojík a radobyčický starosta Karel Baxa[38]. Předmětem jejich odbojové činnosti bylo poskytování ubytování dalším stíhaným osobám a zajištění potravinových lístků a osobních dokumentů.

            Parašutisté Václavu Královi prozradili, že je do vlasti doprovázel škpt. gšt. Jaroslav Šustr, který jim jeho adresu sdělil. Dále možná proto, aby posílili jeho, V. Královi vyprávěli, že před svou misí byli přijati samotným exilovým prezidentem Eduardem Benešem.[39] Na základě těchto argumentů, kdy Václav Král nabyl absolutní jistoty, se s ním museli domluvit na vystavení falešných legitimací a pracovních knížek, což z hlediska jeho bývalé profese nemohl být pro něj velký problém. Václav Král se obrátil na svého bratrance Ladislava Krále, který byl zaměstnán v té době na pracovním úřadě, kde jej navštívil „v doprovodu mně neznámého muže a žádal, abych mu pro tohoto neznámého jakož i pro druhého, který se s poraněnou nohou nachází u něho v bytě, vystavil pracovní knížky. Přitom mně sdělil, že oba tito muži jsou z Anglie shození parašutisté. Když jsem mu sdělil, že bych potřeboval nějaké jejich doklady, dal mně dvě občanské legitimace, z nichž jedna zněla na jméno Otto Strnad, kdežto druhá na Zděnek[40], příjmení si však již nepamatuji. Legitimace byly v naprostém pořádku opatřeny příslušnými razítky, jakož i fotografiemi. Na základě těchto dokladů jsem vyhotovil pracovní knížky, které jsem předal Královi. O těchto dvou parašutistech jest mně známo, že byli ubytováni u Králů.“[41]

Parašutisté také jistě po Královi žádali nějaký kontakt v Praze, kde mělo být místo jejich pobytu v protektorátu. Proto Václav Král vyvinul následující iniciativu.

            Druhý den po jejich příchodu je seznámil se svým kolegou z policejního sboru Janem Bejblem.[42] Ten parašutistům předal kontakt na Václava Růtu[43] v Praze. Tím se cesty obou parašutistů na krátký čas rozdělují. J. Kubiš odjíždí na Silvestra do Prahy, kde míří na adresu Biskupcova 1837/4, Praha XI Žižkov k manželům Růtovým. J. Gabčík zůstává ubytován u Václava Krále, kde si doléčuje zraněnou nohu. Potom co se J. Gabčík doléčí[44], odjíždí z Plzně do Prahy za svým druhem. Adresa Václava Krále a dalších plzeňských odbojářů zůstává na krátký čas neaktivována.

 

            Silver A hledá Anthropoid

 

            Hned po seskoku má velitel paraskupiny Silver A kpt. Alfréd Bartoš za úkol navázat spojení s pražským ÚVODem, se škpt. Morávkem, se skupinou Silver B a také s oběma parašutisty skupiny Anthropoid. V lednu pátrání nemá žádný výsledek. Po obou paraskupinách není žádných stop. Proto se pomocí své vysílačky Libuše obrací na II. odbor MNO v Londýně, aby mu byly zaslány záchytné adresy obou skupin, které by mohly vést k jejich nalezení. V depeši z 11. února 1942 se tak opravdu stalo. Vojenská radiová ústředna posílá v části depeše z tohoto dne kompletní záchytné adresy na obě skupiny. Depeše obsahuje i heslo pro navázání osobního styku se skupinou Anthropoid „Miluška ze Station seventeen pozdravuje Vyskočila.“[45]

            Parašutisté ze skupiny Silver A museli v nejbližší možné době na zaslané adresy vyrazit, když již 5. března 1942 odesílá Libuše do Londýna depeši „...Spojení s druhou skupinou navázáno přes adresu Krále… Skupina pracuje u Prahy na velkostatku a bydlí načerno (na radu Krále) v Praze…“[46]

            Z této depeše vyplývá, že spojení na Václava Krále pro parašutisty bylo velkým štěstím. Nejenže se jim od něho dostalo ubytování opatření osobních dokladů, potravin, ale i cenných rad, které byly podloženy policejní praxí Václava Krále.

 

            Zničte Škodovku[47]

 

            15. dubna roku 1942 dostává vysílačka Libuše paraskupiny Silver A tuto depeši: „...Ještě během měsíce dubna budou bombardovány Škodovy závody. Je zapotřebí, abyste provedli jistá opatření, která by letcům zaručila nalezení a přesný zásah cíle. To by bylo možné nejlépe založením požárů v blízkosti cílů v době příletu letadel. Dalo by se to snad provésti nejlépe prostřednictvím druhé skupiny (myšleno skupina Anthropoid pozn. aut.) nebo civilní organizace.

            Sdělte nám možnosti obratem. ...Hlaste, jakou dobu potřebujete pro přípravy. Nejlépe by bylo použít krátkovlnné speciální stanice (Rebecca). Urychlete proto její převoz“[48]

            V té době totiž na území protektorátu byla situace následující. V noci z 27. na 28. března roku 1942 byly vysazeny na území protektorátu dvě skupiny Out distance[49] u Ořechova blízko Telče a skupina Zinc[50] u Kbel na Slovensku. Úkolem první skupiny mělo být navádění britských letadel na bombardovací cíle nebo na vybrané dopadové plochy při doplňování materiálu pro domácí odbojové skupiny. Proto ve výbavě této skupiny byl i radiomaják Rebecca. Skupina Zinc byla pověřena zpravodajskými úkoly v prostoru jižní Moravy. Bohužel oba výsadky při vysazení provázela smůla. Radiomateriál, který skupina Out distance vezla pro domácí odboj, dopadl do obydleného místa a tím se stal pro skupinu nedosažitelný[51]. Parašutistům se jen podařilo zajistit na dopadové ploše radiomaják Rebecca a ukrýt jej v blízkosti seskoku.

            Bezprostředně po zajištění materiálu dává Adolf Opálka příkaz, aby se skupina rozešla a čekala na domluvenou výzvu, která měla vyjít v inzertní části Národní politiky. Inzerát na koupi česko-německého slovníku se v Národní politice záhy objevil, ale první parašutista výsadku Out distance, Adolf Opálka, přichází na přepážku u knihtiskaře Vojtíška[52] v Lázních Bělohrad až 9. dubna[53].

            Radista Potůček tuto událost sdělil Londýnu v depeši 15. dubna i se stručným popisem seskoku skupiny do Londýna s tím, že „...Tento týden se pokusím speciální stanici převést.“[54]

            Vysílačka Libuše po obdržení oznámení o bombardování zbrojovky v Plzni ještě tentýž den dostává další obsáhlé instrukce pro přípravu náletu na Škodovku.

            Prvně se měl npor. Adolf Opálka sejít 16. dubna s Kubišem[55], kterého dostal „až na další k dispozici.“[56] S ním se měl vypravit na dopadovou plochu u Ořechova a vyzvednout stanici Rebeccu a do 19. dubna ji měli dopravit do Plzně, „kde si opatří Strnad (krycí jméno Jana Kubiše-pozn. aut.) na staré adrese další informace.“[57] Neboť již v době mezi 16. dubnem až 17. dubnem se do Plzně na příkaz parašutisty z výsadku Silver A Josefa Valčíka měl do Plzně na adresu Václava Krále dostavit Josef Gabčík. Opálka a Kubiš tedy měli přijít k již do všeho zasvěceného Václavovi Královi.

            V depeši z 15. dubna bylo dále uvedeno: „1. Materiál k zapálení orientačních ohňů je třeba připravit nejpozději do 20. dubna. 2. Nalézti vhodné místo pro uskladnění, jakož i pro umístění speciální stanice, 3. Postarati se o ubytování a stravování dvou později (pravděpodobně od neděle) tří osob, 4. Postarati se o bezpečnost po provedení akce.“

            Splnění uvedených bodů, a to je v této depeši také uvedeno, dosti záleželo na možnostech plzeňských spolupracovníků a i Londýn na jejich ochotě a znalostech místních poměrů celou akci stavěl. Neboť břímě ubytování a stravování je přisouzena v depeši právě Václavu Královi. I o zabezpečení akce po jejím provedení se parašutisté měli spolehnout na něj a to tak, že vedoucí činitelé II. odboru MNO dokonce psali, že „Po akci schovati se v nejbližším okolí. Snad bude možno pomocí Krále ve věznici.“[58]

            Londýn poskytl na výše uvedené přípravné práce termín do 20. dubna roku 1942.

            Bohužel realita byla jiná. Bylo to dáno skutečností, že na dopadové ploše u Ořechova, se nepodařilo najít ukrytý radiomaják Rebecca. Ten totiž mezi tím, při intenzivním pátraní po skupině Adolfa Opálky, padl do rukou gestapa. Libuše tak do Londýna musela 20. dubna poslat zprávu. „K akci Škoda: Král (npor. Adolf Opálka – pozn. autora) hlásí: Speciální stanice nenalezena.“[59] To samozřejmě vyvolalo nutnost přijmout improvizované řešení, které spočívalo v tom, že prostor cíle bude označen založenými ohni. Vytipována byla stodola vzdálená asi 600 m od cíle v katastru obce Skvrňany. Podpálení objektu měl provést Josef Valčík s Janem Kubišem.

            Aby pravděpodobnost zásahu letadel byla ještě zvýšena, našli parašutisté další objekt, který by vyznačoval cíl útoku. Ležel kilometr jižně od cíle 200 m severně od Goldscheidrovy továrny.[60]

            Čtveřice parašutistů, Jan Kubiš, Josef Gabčík, Adolf Opálka a J. Valčík od 17. dubna pobývá v Plzni.[61] Precizují ještě poslední kroky před náletem. 23. dubna jejich řady doplní Karel Čurda, který se mezitím přes adresu knihtiskaře Vojtíška spojil s Alfredem Bartošem. Ten jej za pomocí Vlastimila Moravce odsunul do Prahy. Odtud téměř okamžitě také za pomocí Vlastimila Moravce se dostává do Plzně[62]. Všichni se tentýž večer scházejí u Králů a plánují detaily celé akce. Za svého pobytu v Plzni jsou střídavě ubytováváni po bytech plzeňských spolupracovníků. Mimo rodinu Královu se jedná o rodinu Kučerovu, Bejblovu a Hrdličkovu. Obydlena je i chata Václava Krále za radobyčickým mlýnem[63]. Druhý den proběhne poslední kontrola příprav přímo v terénu. Z této pochůzky vyplyne, že k založení požáru budou stačit jen čtyři parašutisté. Proto ještě tento den opouští Plzeň Josef Gabčík s Vlastimilem Moravcem.

            Heinz Pannwitz ve své zprávě uvádí, že odvolání Josefa Gabčíka bylo na rozkaz Alfréda Bartoše, aby mohl plnit jiný úkol. Nemalou motivací k tomu odvolání mohlo být i zamezení ztráty obou členů výsadku Anthropoid. Šlo o to, aby nebyli ohroženi oba vyvolení kandidáti na atentát na zastupujícího protektora R. Heydricha[64].

            V noci z 25. na 26. dubna roku 1942 odstartovalo k bombardování nad Německem 128 letounů. Jejich hlavním cílem byly tovární haly firmy Heinkel v Rostocku. Součástí tohoto bombardovacího svazu bylo i 6 čtyřmotorových Stirlingů z III. bombardovací skupiny, které měly za cíl plzeňskou Škodovku[65]. Letadla se nad Plzní objevila v 1:30. V tu dobu se parašutistům podařilo v ose náletu zapálit obě stodoly pomocí benzínu, který jim opatřil V. Král[66]. Bombardéry, kterých se do blízkosti Plzně dostalo jen pět, a z toho pouze dva prolétly nad vlastní továrnou, vystřelily osvětlovací rakety a za silné protiletecké palby několikrát obletěly město. Z 2700 kg tříštivých a zápalných pum, které z útrob uvolnilo nakonec jen jedno letadlo, žádná z celkového počtu šesti pum, nezasáhla výrobní haly Škodových závodů a ani seřaďovací nádraží, které bylo dalším cílem náletu. Škody byly napáchány jen na sklenících zahradnictví v Lochotíně a výbuchem letecké pumy byla zasažena jedna baterie děl u řeky Mže. Tedy naprosté fiasko.

            Piloti po svém návratu však v hlášení uvedli, že „…6 Stirlingů zaútočilo s 30 x 1 000 liberními bombami. Jedno letadlo identifikovalo cíl a bomby dopadly severně od závodu. Ostatní bombardovala určená místa. Výsledky nebyly pozorovány…“[67], což bylo způsobeno tím, že cíl byl zakryt mraky a nemohl být identifikován[68].

            Nezdar celé akce samozřejmě velmi ohrozil celou odbojovou organizaci na Plzeňsku, která podporovala parašutisty. Akce bombardování Škodových závodů měla totiž proběhnout tak, aby na co nejmenší míru byly omezeny ztráty na lidských životech. Z toho důvodu byl vybrán termín útoku ze soboty na neděli, kdy se počítalo s tím, že přítomnost dělníků v továrně bude minimální. Dále byli o náletu předem informováni představitelé odbojové skupiny „Vašek-Čeněk“ MUC. Václav Rusý a JUC. Vítězslav Dvořák a jejich zástupce Karel Prokop. Ti spolu s Václavem Honomichlem, strojníkem Škodovky Tomášem Náglem, úřednicemi Škodových závodů Milenou Dubskou a Vlastou Koželskou před náletem vyřadili z činnosti systém poplašných sirén a zároveň varovali pracovníky Škodovky.[69] Samozřejmě kdyby se o těchto opatřeních dozvědělo plzeňské gestapo, vystavili by se ohrožení jak přímí podporovatelé parašutistů, tak vlastní parašutisté.

            Celá operace Connonburry[70] tak skončila fiaskem. Dlouho očekávaná akce, podporovaná domácím odbojem, kterou si E. Beneš pro prosazování svých záměrů v Londýně tak přál, nevyšla. Když pak Londýn žádal, aby při opakování akce byla znovu provedena ze strany parašutistů obdobná opatření, velitel Silveru A tento požadavek odmítl s tím, že nechce parašutisty vystavovat dalšímu riziku. Poté co se nad Plzní v noci ze 4.-5. května roku 1942 opět objevila britská letadla, nikdo jim cíl neoznačoval. Celá akce dopadla jako předchozí. Jen s minimálním výsledkem.

 

            Operace Steel

 

            V noci z 27.-28. dubna 1942 jsou vysazeny při jednom operačním letu u osady Požáry v Křivoklátských lesích celkem tři operační skupiny. Bivouc s velitelem rtm. Františkem Pospíšilem, rt. Jiřím Čoupkem a des. asp. Liborem Zapletalem. Druhou skupinu tvoří rt. Bohuslav Kouba, čet. asp. Josef Bublík a čet. Jan Hrubý. Jejich skupina má kódové označení Bioscop. Posledním z vysazených je skupina pod operačním jménem Steel s jedním členem svob. asp. Oldřichem Dvořákem. Úkolem poslední skupiny je předat odboji krystaly do vysílacích stanic a tím zajistit jejich spojení se zahraničím a sloužit jako záloha skupině Silver A. Zatímco paraskupina Bivouc odchází po zakopání svého operačního materiálu na sever a míří přes Kladno do Slaného na záchytnou adresu rodiny Svobodových, Bioscop nastupuje cestu směrem na Moravu. Jen jejich velitel míří do Prahy, kde se má setkat se zde soustředěnými parašutisty a domluvit vyzvednutí materiálu, který skupina zakopala v místě seskoku. Oldřich Dvořák nejdříve postupuje společně s členy výsadku Bivouc do Kladna. Zde se však cesty obou výsadků rozdělují a O. Dvořák zamíří do Lázní Bělohrad, na skupinou Silver A vybudovanou agenturní přepážku u knihkupce Jana Vojtíška. Po prokázání se domluveným heslem je poslán na adresu manželů Krupkových do Pardubic, kde se setkává s Alfredem Bartošem. Pro vysílačku se chtěl vypravit až po tomto setkání, aby byl zajištěn její bezpečný převoz a ukrytí.

            Poté co se spojil B. Kouba v Praze s A. Opálkou a A. Mikšem[71], bylo na schůzce, které se za parašutisty zúčastnil ještě J. Valčík domluveno, že destrukční materiál skupin Bioscop a Bivouc bude vyzvednut 1. května. Vyzvednutí měly provést dvojce tvořené B. Koubou a A. Mikšem a J. Valčíkem a V. Moravcem. Bohužel již 30. dubna při vláčení pole v osadě Požáry byla vysílací souprava, kterou zde zanechal O. Dvořák objevena. To vedlo k tomu, že se po nahlášení na četnické stanici o objevu dozvědělo kladenské gestapo a místo nálezu bylo již odpoledne střeženo četníky.

            Arnošt Mikš, aniž věděl, co se na Požárech 30. dubna odehrálo, se k vyzvednutí materiálu odhodlal o den dříve, než bylo domluveno. Jako pomocníka si s sebou vzal svého ubytovatele Josefa Kusého z Bělče.

            Při příchodu k úkrytu, kde byl zakopaný materiál Oldřicha Dvořáka, narazí A. Mikš na četnickou hlídku. Při tomto setkání, kdy byly zaskočeny obě strany, došlo ke střelbě. Na místě zůstává ležet postřelený strž. Václav Komínek. K zemi se kácí i smrtelně zraněný druhý člen četnické hlídky František Ometák. Na druhé straně je z četnické pušky zasažen A. Mikš. Z místa přestřelky mizí jen doprovod A. Mikše Josef Kusý.

            Druhý den se na místo seskoku, tak jak bylo dříve domluveno, od Zbečna blíží Josef Valčík a Vlastimil Moravec. Také oni narazí na četnickou hlídku, ale četník, který rozpoznal s kým má tu čest, příchozím vysvětlil, že pokračování v cestě na místo seskoku je nebezpečné a další postup jim rozmluvil. Dvojce poslechla a v pořádku se vrátila do Prahy.

            Pravděpodobně 1. května se k ukrytému materiálu vypravil i samotný Oldřich Dvořák. Za pomocí svého strýce Klementa Balíka se vydal k místu, kde byl vysazen. Při cestě je také zachytila patrolující četnická hlídka. Vše však dopadlo dobře a oba odbojáři se vrátili. Vyvázli bez konfliktu. Oldřich Dvořák se vrátil zpět do Prahy.

            Bez vysílačky byl vynikající radista Oldřich Dvořák pro Alfréda Bartoše nepotřebný. Proto byl předán do péče odbojové organizace ÚVOD, kde začal pomáhat telegrafistovi Františku Peltánovi. Oba dva jsou v polovině května roku 1942 posláni do Plzně, kde se o ně stará odbojová skupina „Vašek-Čeněk“, vedená MUC. Václavem Rusým a JUC. Vítězslavem Dvořákem. Je tedy pravděpodobné, jako tomu již bylo s parašutisty Anthropoidu, že Václav Král obstaral Oldřichu Dvořákovi, protektorátní doklady na základě nově vystaveného křestního listu na jméno Miroslav Novotný.[72] Po vypuknutí velkých razii po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha jej na žádost Rusého a Dvořáka Jan Bejbl a Václav Král „uklidili“ do cely plzeňské policie.[73] V období od 4. června až 8. června byl Dvořák dokonce „hospitalizován“ ve Strakonicích u MUDr. Karla Hradeckého.

            Po dopadení parašutistů v Praze v Resslově ulici a po zatýkání spolupracovníků parašutistů v Plzni byl Oldřich Dvořák převeden Václavem Honomichlem k četnickému stržm. Josefu Ježkovi, kde měl vyzkoušet amatérsky vyrobenou radiostanici. Větší naději celá odbojová organizace „Vašek -Čeněk“ však vkládala do převozu radiostanice z Prahy, což měl zajistit JUC. Vítězslav Dvořák. Ten se pro ni vypravil 30. června roku 1942 na Smíchovské nádraží, kde ji měl vyzvednout z úschovny na nádraží. Gestapo má již celou akci pod kontrolou a Vítězslava Dvořáka zatkne. Když se plzeňští odbojáři nedočkali příjezdu V. Dvořáka z Prahy, vypravil se do Prahy druhý představitel této odbojové organizace Václav Rusý. Při příjezdu zpět do Plzně 3. července 1942 byl u východu z nádraží zatčen. Nevšiml si skutečnosti, že již z Prahy byl sledován úředníky gestapa. Zatčení proběhlo tak rychle, že nestačil použít ani svoji ilegálně drženou zbraň ani požít jed. Po zatčení obou odbojářů nastává velká vlna zatýkání. Opustit Plzeň se podaří jen Oldřichu Dvořákovi a O. Linhartovi. Oba se uchylují do Protivína k Aloisu Šiklovi. Oldřich Dvořák se po krátkém čase rozhodl upustit tento úkryt a najít azyl u své sestry na Slovensku. Bohužel při vyřizování vzkazu notáři Prokopovi ve vesnici Radošovice již na slovenské straně hranice, s jehož synem O. Dvořák sloužil v Anglii, začal Prokop hystericky křičet a upozornil na Dvořáka četnictvo. To společně s místními obyvateli upořádalo na O. Dvořáka hon, který skončil zastřelením O. Dvořáka ranou do týlu od slovenského polního hlídače 10. července 1942.[74]

           

           

            První ohrožení

 

            V nočních hodinách 28. dubna 1942 vzlétl v Anglii k obloze letoun s cílem vysadit na protektorátní území dvě operační skupiny. Jednalo se o skupinu Intransitive ve složení npor. Václav Kindl, čet. Bohuslav Grabovský a des. Vojtěch Lukaštík. Skupina měla za úkol zničit nádrže s naftovými produkty v rafinerii v Kolíně. Druhou skupinou byla skupina Tin. Ta měla úkol teroristický. Obdobně koncipovaný jako skupina Anthropoid. Jejich cílem bylo provést atentát na ministra národní osvěty Emanuela Moravce. Složení skupiny bylo dvojčlenné. Rt. Ludvík Cupal a rt. Jaroslav Švarc. Vysazení obou skupin proběhlo přesně na dopadovou plochu, která byla v Anglii II. odborem MNO stanovena, mezi osady Padrť a Věšín u Rožmitálu pod Třemšínem. Bohužel situace po vysazení byla problematičtější. Obě skupiny se nesešly, ale vzájemně se promísily. Velitel skupiny Intransitive npor. Kindl vyrazil z dopadové plochy směrem na Písek. Bohuslav Grabovský našel azyl krátce po seskoku u rolníka Josefa Viktory ve Věšíně. Poslední zbylý člen skupiny des. V. Lukaštík na dopadové ploše našel rt. Cupala. Jeho padák se při seskoku zachytil v korunách stromů. Cupalovi se podařilo z této neradostné pozice dostat, ale přitom se pádem na pařez poranil. Jednalo se o vnitřní zranění a těžké poranění nohy. V. Lukaštík poskytl Cupalovi první ošetření, pomohl uklidit padák a odvlekl jej z dopadové plochy. Jeho druh ze skupiny, který Cupala nenašel, rt. Jaroslav Švarc, z dopadové plochy odjel hned do Prahy, kde se přes známé záchytné adresy spojil s Adolfem Opálkou, který mu poskytl veškerou pomoc. Protože skupina Tin měla téměř stejné záchytné adresy jako skupina Anthropoid, vydala se dvojce parašutistů z Intransitive a Tin na adresu k železničáři Václavu Stehlíkovi do Rokycan. Adresy se jim podařilo bez problémů dosáhnout. V. Stehlík je přijal a Cupalovi zajistil ošetření od MUDr. Zdenka Čápa, který již před čtyřmi měsíci poskytl ošetření i Josefu Gabčíkovi ze skupiny Anthropoid. Parašutisté u Stehlíků zůstali do 1. května a pak oba odjeli na Moravu.

            Den před atentátem došel na četnickou stanici v Rokycanech příkaz, že rodina Václava Stehlíka má být předvolána do Plzně. Týkalo se jeho manželky Růženy Stehlíkové, jejich dvou synů i jejich provdané dcery Josefíny včetně jejího manžela Františka Mareška. Důvodem bylo údajné udání, které učinil na zdejší četnické stanici sám František Mareška na svého tchána, že ukrýval parašutisty. Druhý den poté 27. 5. 1942 byl proveden útok na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Rodina Stehlíkova se po vyhlášení výjimečného stavu dostala do kategorie úhlavních nepřátel Velkoněmecké Říše, s kterými nemůže mít režim slitování. Svojí zaslepeností, místo, aby plzeňské gestapo důkladně vyslechlo rodinu Stehlíkovu a zjistilo, kdo se v Rokycanech vlastně ukrýval, byla rodině nepochopitelně 28. května 1942 v Lobzích na bývalé vojenské střelnici popravena[75]. Tím si samo gestapo odstranilo možného svědka, který jim mohl zkrátit dobu marného tápání až do zrady Karla Čurdy a mohl je přivést na stopu parašutistů z Anthropoidu.

 

           

            Konec všech naději

 

            Dne 16. června se na řídící služebně gestapa v Praze přihlásil rt. Karel Čurda. Jeho hlavním motivem, bylo ochránit vlastní matku a sestru před popravou a zastavit vraždění nevinných lidí. Gestapákům uvedl jména útočníků na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Místo úkrytu vlastních parašutistů neznal. Po pokusu o spáchání sebevraždy a po konfrontaci s parašutistou Viliamem Gerikem se Čurda hroutí a začíná vypovídat. Postupně prozradil všechny podporovatele, kteří mu v době jeho ilegální činnosti pomohli. Nezapomněl ani na rodinu Královu, u které pobýval, když byl prověřen plněním rozkazu zajistit bombardování plzeňské Škodovky. Proto byla rodina Králova již ve středu 17. června roku 1942, den po zradě Karla Čurdy, ve svém bytě zatčena. Před dům zasahující jednotka postavila uniformovanou dvojčlennou hlídku[76] a gestapáci z plzeňské služebny v bytě provedli i první výslech rodiny Královy.

            V den, kdy došlo k zatčení rodiny Královy, měla Helenka Králová, tak jako téměř každý den u Branky v 16 hodin[77], sraz s Olgou Forstrovou. Bohužel na Branku Helena nepřišla. Olga v domnění, že je Helenka nemocná, se vydala do místa jejího bydliště. Při vstupu do domu jí hned oslovil podivný civilista a začal se vyptávat, kam jde. Když Olga řekla, že míří ke Králům, zeptal se ji ještě kontrolně do jaké patra. Když odpověděla správně, hned ji vzal za ruku a zavlékl do Králova bytu. V předsíni v tu dobu stála paní Králová dlaněmi opřená o zeď. Paní Králová se po Olze poohlédla. Ta však musela vstoupit dále do bytu a ocitla se v kuchyni, kde byli 2 muži v uniformách a jeden v civilu. Muž v civilu na Olgu česky spustil, aby řekla vše o mužích, kteří u Králů pobývali. Olga se však zachovala velmi chladnokrevně. Odpověděla, že „nikdy nikoho neviděla.“ [78] Za tuto pohotovou odpověď padla první facka a oba uniformovaní muži začali na Olgu řvát a muž v civilu vše překládal do češtiny. Do řvaní Němců jen z vedlejší místnosti pronikal Helenčin pláč. Asi po hodinovém výslechu Olgy, kdy padlo několik dalších pohlavků, a Olga nic neřekla o mužích, které zde viděla, přivedli gestapáci z vedlejšího pokoje Helenku. Olga měla jen Helenku Královou identifikovat. To Němcům stačilo a poté když Olga kývla, že se o Helenku opravdu jedná, odvedli ji gestapáci zpět do vedlejšího pokoje.

            Když gestapáci usoudili, že z Olgy nic jiného nevytáhnou, vzali si její občanskou i studentskou legitimaci a nakázali ji, že se bude každý den ráno před příchodem do školy hlásit na služebně gestapa. Až po roce ji legitimace vrátili a zrušili jí tuto povinnost[79].

            Po skončení šetření v Plzni byla rodina Králova odvezena do Prahy. Ve 22 hodin byl Václav Král evidován jako nově příchozí vězeň v sídle gestapa v Petschkově paláci.

            Po podrobném vyšetřování byli členové rodiny Královy odeslání do vazební věznice pražského gestapa do Malé pevnosti Terezín. Odtud se podařilo Heleně Králové odeslat tři korespondenční lístky a krabičku s vyšívaným víčkem své nejlepší kamarádce Olze Forstrové.

           

 

            Mauthausen

 

            22. října vyjel z Bohušovic nad Ohří transport čítající 460 jmen. Větší část transportu celkem 264 žen, mužů a dá se říci i dětí (Jindřišce Novákové bylo 14 let) byla spojena s tzv. akcí parašutisté. Vlak spěchal přes Prahu, Tábor a České Budějovice do rakouského Lince. Tam změnil směr a z jižního směru, který celou dobu sledoval, se stočil na východ. Zastavil 23. října na nádraží v městečku Mauthausen hned za ocelovým mostem přes Dunaj. Zde již více jak 4 roky fungoval koncentrační tábor třetího, dle německé klasifikace nejtěžšího stupně.

            Po dlouhé cestě se z vlaku vypotáceli unavení lidé. Na nádražním perónu je rozdělili na dvě skupiny. Ženy do jedné a muže do druhé. Na ženy čekaly nákladní vozy. Do nich postupně nastoupily a vozy z nádraží odjížděly vpravo po silnici mířící k městečku. Muži se zformovali do pětistupů a vyrazili týmž směrem po vlastních nohou. Jejich cesta vedla mezi staveními městečka. Kolona byla lemována muži v uniformách SS, kteří v KT Mauthausen vykonávali strážní službu. Městem proud lidí prošel ukázněně. Za městečkem, kde cesta začala prudce stoupat do kopce a zařízla se do hlubokého úvozu, dozorci spustili svůj první uvítací ceremoniál. Začali do ještě nezkušených a nic nečekajících lidí mlátit pažbami pušek, či jinými nástroji, které měli připraveny. Mnozí tak došli ke statku, kde se cesta vyhoupne na křižovatku ve tvaru písmene T v dosti zuboženém stavu. Na této křižovatce také začínal jiný svět. Vpravo se již vypínaly kamenné zdi vlastního tábora opatřené strážními věžemi se stálou ozbrojenou posádkou. Od statku výš se již člověk pohyboval v tzv. pásmu venkovní hranice tábora, která byla obehnána plotem z ostnatých drátů a s pravidelně rozmístěnými dřevěnými strážními věžemi. Stačilo jen vstoupit za tuto ohradu a již nebyla cesta zpátky.

            Obě skupiny se sešly na nádvoří rozlehlého tábora. Vpravo za vstupní branou je zděná budova. Waschraum. Sprchárna. Zde začínala vstupní procedura ve vlastním táboře. I lidé z tohoto transportu jí prošli. Postupně odkládali své šaty poté, co sešli po úzkém schodišti do sklepních prostor zděné budovy. Čekalo je malé zádveří a za širokými dveřmi velká místnost s rozvody vody pod stropem. Zde došlo ke vstupní hygieně. Vězni byli osprchováni, oholeni, ostříháni a zbaveni veškerého ochlupení. Celý transport se jí podrobil. Až po této akci polonazí vězňové nastoupili na apellplatz a uvítání pokračovalo. Před nastoupené šiky nově příchozích přišel sám velitel koncentračního tábora SS- Sturmbannführer Franz Zierais. Postupně chodil od jednoho vězně k druhému a ptal se na jeho jméno a povolání.

            Po tomto aktu byli vězni, kteří přijeli se skupinou tzv. parašutistů, odvedeni na karanténní blok č. 17. Zbývajících 264 mužů a žen se přesunulo podél obvodové zdí lágru k tzv. bunkru. Přitom minuli jak již uvedenou sprchárnu s prádelnou, tak lágrovou kuchyni. Soustředěni byli v koutu, který vymezovaly zdi třetí zděné budovy, kterou byl tzv. bunkr s krematoriem a obvodová zeď tábora. Zde přečkali noc z 23. na 24. října, kdy se z nebe snášely první vločky sněhu. Ráno těsně před půl devátou začalo první vyvolávání jmen. V malých dveřích pod třemi schůdky jako první zmizela MUDr. Frantová. Po ní v pravidelném dvojminutovém intervalu začala za ní vcházet postupně Marie Dubová, Marie Brychová, Anna Valčíková… V 8:56 přišla na řadu Helena Králová. Přesně v 10:04 si kulka mířená do týlu v místě zvaném Genickschussecke našla Pavlu Královou.

            Až dvě minuty před 13 hodinou se zastavil ďábelský vražedný stroj u posledního ženského jména. Tehdy byla zavražděna poslední ze 135 tehdy popravených českých žen. Hned na to po půlhodinovém obědě začala bestie opět požírat své oběti. Z mužů zamířil do vlhkých a studených prostor jako první před půl druhou Emil Valčík. Pak již zase vše jelo v pravidelném rytmu. Václav Král byl postaven před domnělé měřící zařízení na výšku postavy v 16:58. Když se napřímil a k jeho hlavě sjelo po dřevěné vodící liště posuvné měřidlo, vyšla z uvedeného nástroje rána, která zasáhla dotyčného do týlu hlavy. Výstřel z malorážní pistole přehlušil řev puštěného gramofonu, takže ven nebylo nic slyšet. Tak to šlo až do 17 hodin 42 minut, kdy nenasytná bestie byla uspokojena poslední obětí.

            Na to vše dohlížela speciálně sestavená komise gestapáků z Prahy, která dorazila do Mauthausenu den předem.

 

 

            Pannwitzova zpráva a Václav Král

 

            Panwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha je na informace o Václavu Královi a jeho rodině velmi skoupá. Udává jen jeho svědectví o náladě v československých jednotkách, která v Anglii panuje. „V české legii prý mají hlavní slovo jen Židé, kteří se všude nacpali do kanceláří a české vojáky teď napomínají, že do Anglie nepřišli proto, aby se rekreovali, nýbrž aby něco dělali. Kvůli těmto poměrům prý agenti rádi do Protektorátu odešli.“[80] Je citováno i jeho svědectví, že mu členové Anthropoidu sdělili, „… že předtím se v Anglii sešli s Benešem,[81]“. Tím chtěl pravděpodobně Václav Král vyzdvihnout důležitost celého úkolu, který Gabčík s Kubišem měli a že i on sám je na sebe hrdý, že mohl takovým mužům poskytnout pomoc.

Obecně musíme konstatovat, že Václav Král jako zkušený kriminalista asi dobře věděl, co gestapo chce slyšet a jaká výpověď jemu ani druhým nemůže ublížit. Jeho zásluhou se totiž gestapo nikdy nedozvědělo, že byli parašutisté v Plzni díky jeho kontaktům vybaveni pracovními knížkami. Tím samozřejmě před jistou smrtí zachránil on i ostatní spolupracovníci, kteří byli zatčeni po udání K. Čurdy, lidi, kteří se na vydání pracovních knížek podíleli. I když najít tyto spolupracovníky nebylo zase tak složité. Kdyby totiž Němci byli důslední a vysledovali pečlivě příbuzenské vztahy Václava Krále, museli by jednoduše objevit jeho bratrance Ladislava, který pro parašutisty pracovní knížky opatřil. Ostatně vyplněné formuláře osobního spisu pro vydání pracovní knížky s datem 30. 12. 1941 vyplněné Janem Kubišem pod jeho krycím jménem Otto Strnad a Josefem Gabčíkem, pod jeho krycím jménem Zdeněk Vyskočil, byly předmětem zkoumání na ministerstvu obrany, které 25. března roku 1947 konstatovalo, že porovnáním rukopisů „bylo se vší jistotou shledáno, že přihlášku, jejímž snímkem tato kopie je, vyplňoval kpt. Kubiš.“[82]

Druhá věc, která nebyla nikdy gestapákům vyzrazena, a to díky mlčenlivosti V. Krále, byl pobyt parašutisty svob. asp. Oldřicha Dvořáka v Plzni. V době těsně před zatčením napomáhal V. Král „uklidit“ O. Dvořáka do městské věznice a poté do „péče“ doktora Hradeckého z klatovské nemocnice. Nic také nevyzradil o struktuře odbojové skupiny „Vašek-Čeněk“, s kterou bezesporu úzce spolupracoval, a která zatčení spolupracovníků parašutistů v Plzni bez úhony přežila. Až zatýkání o 14 dní později mělo pro tuto organizaci ničivý efekt, ale to nemělo spojitost se zatčením Václava Krále.

            Němci po dopadení parašutistů v Resslově ulici zakonzervovali hlavy obou parašutistů z výsadku Anthropoid. Ač byla provedena identifikace zabitých výsadkářů již v Resslově ulici, přesto chtěli ještě po dalších zadržených osobách, aby „konzervované a dobře uchovávané“ hlavy Kubiše a Gabčíka identifikovali.[83] Mezi touto skupinkou 9 lidí byl k identifikaci vybrán i Václav Král. Je možné se domnívat, že od starého kriminalisty, který měl tyto procesy zažité, očekávali potvrzení svých závěrů. Václav Král pak při identifikaci s jistotou určil hlavu, která měla označení č. 3, kterým byl Josef Gabčík. O identifikaci hlavy J. Kubiše není v Pannwitzově zprávě zmínka.

 

            Příběh svoji dohru

 

            9. dubna 1944 půl hodiny po půlnoci je v katastru vesnice Všetaty u Rakovníka vysazena operační skupiny Sulfur. Její poslání je ryze spojovací a zpravodajské. Svoji síť má skupina vytvořit v prostoru západních Čech, kde je kladen důraz hlavně na Plzeň. Tomu odpovídají i skupině předané záchytné adresy. Jsou to jména na podporovatele, kteří mají své bydliště v okolí Plzně. Jen jediná z celkově 7 je plzeňská a zní na jméno Václav Král, Pod Záhorskem 1. Složení skupiny Sulphur je dvojčlenné. Velitelem je npor. jezd. Adolf Horák a radiotelegrafistou rt. Oldřich Janko[84]. Seskok A. Horáka dopadl dobře. Na rozdíl od něj, Oldřich Janko, uvázl v korunách čtyř stromů. Po krátkém úsilí se mu podařilo sešplhat na zem a sundat i operační materiál, který byl uschován v nožním vaku. Padák ze stromu se jim odstranit nepodařilo.

Dle konspiračního plánu vyrazili na první záchytnou adresu do Žichlic. Zde však neuspěli z důvodu, že adresát byl mrtvý. Dostali alespoň nějaké jídlo a vyrazili na druhou záchytnou adresu do Zruče u Plzně. Zde našli 11. dubna v části obce Zruč-Senec svůj první azyl u listonoše Černého. Místo úkrytu moc dobré nebylo. Domek se nalézal blízko státní silnice, a proto se rozhodl A. Horák odjet do Bolevce za svým známým Janem Půtou, s cílem zajistit lepší úkryt a prověřit spojení na jeho předválečného známého V. Krále. Od Půty se ale dozvěděl, že Václav Král společně se svojí rodinou byl popraven za „napomáhání“ parašutistům již v roce 1942. Pro Adolfa Horáka to byla zdrcující zpráva. Počítal s tím, že právě V. Král mu pomůže s navázáním kontaktů na plzeňský odboj.[85] Zkusil tedy ještě jeden kontakt na Františka Svobodu, s kterým spolupracoval v odboji ještě před svým odchodem do zahraničí v březnu 1940. I tento pokus selhal.

Nevýhodné situování domku listonoše Černého donutilo parašutisty po třech dnech opustit toto místo. Nové místo hledali opět ve Zruči, ale v domech, které sousedily s lesem. Během intenzivního hledání přespávali v lese. Oldřich Janko, pravděpodobně na základě těchto útrap onemocněl a dostal vysoké horačky. Celkově stav obou parašutistů začínal být kritický. Proto se 19. dubna vydal A. Horák požádat o jídlo a úkryt do domku dělníka v ulici Na pile čp. 237. Jídlo dostal okamžitě i s příslibem toho, že se k němu mohou parašutisté večer přijít vyspat. Bohužel jen co A. Horák odešel, vyrazil majitel nemovitosti na četnickou stanici vše oznámit. Dům pak obsadila dvojčlenná četnická hlídka, která oba parašutisty krátce po půlnoci, když přicházeli do stavení, zatkla. Tak byla dovršena činnost operační skupiny Sulfur na území protektorátu, k čemuž samozřejmě nepřímo přispěla i smrt Václava Krále o rok a půl dříve a na kterého A. Horák ve svém „konspiračním podkladu“, který sestavil ještě v Anglii, spoléhal.

 

 

            Závěr

           

            Na základě toho, že v Plzni byli zatčeni jen manželé Kučerovi, Královi, Bejblovi a paní Hrdličková se synem a to jen v důsledku vyzrazení Karlem Čurdou se dá s jistotou tvrdit, že Václav Král i jeho spolupracovníci z odboje neprozradili své žádné další spolupracovníky, kteří mohli být do celého dění i jen okrajově zapojeni. Tak se mohl dožít konce války bratranec Václava Krále a další, kteří zajišťovali ukrývání parašutisty Oldřicha Dvořáka. Proto musíme považovat jednání všech těchto odbojářů za hrdinské počínání.

 

 

 [1]    Václav Král nar. 13. ledna 1866 (viz Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918-1945, policejní ředitelství v Plzni Fortprint 2010 str. 131), otec Václava Krále ml. byl synem Petra Krále dělníka v Plzni a Kateřiny Králové rozené Maškové z Plzně. Viz výpis z matriky narozených Plzeň 1 č. 069, SOA Plzeň. V. Král st. se živil jako obchodní sluha a zemřel 15. září 1935

[2]    Matka Amálie nar. 19. dubna 1865 (viz Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918-1945, policejní ředitelství v Plzni Fortprint 2010 str. 131) byla dcerou Kristiny Mikotové a Jana Mikoty dělníka z Vídně. Viz výpis z matriky Plzeň 1 č. 069, SOA Plzeň. Rodiče uzavřeli sňatek 19. 1. 1890 v Plzni. Amálie Králová zemřela 11. října 1951 v Plzni na adrese Na Prádle 7

[3]    Viz Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918-1945, policejní ředitelství v Plzni Fortprint 2010 str. 131

[4]    Viz Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918-1945, policejní ředitelství v Plzni Fortprint 2010 str. 131

[5]             Viz Tomáš Herajt – Historie policie v letech 1918-1945, policejní ředitelství v Plzni Fortprint 2010 str. 131.

[6]    J. Šolc – Přijdeme za svítání str. 93, Naše vojsko 2005. J. Čvančara uvádí jeho funkci jako kriminální inspektor. Viz J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 50 Laguna 1997

[7] Tento poznatek musíme dát do souvislosti s tím, že jeho blízký spolupracovník z odboje Jan Bejbl sloužil u policie až do roku 1939 také v Bratislavě. Poštovní úředník Václav Růta byl i se svojí rodinou ve dvacátých a třicátých letech také zaměstnám na poštovním úřadě v Bratislavě. Viz dále v textu. Srovnej NA Slovenský národní archiv Bratislava 203-215-1/20.

[8]    Nyní Přebuz. Obec nacházející se v Krušných horách blízko státní hranice se SRN mezi Nejdkem a Kraslicemi.

[9]    Viz matriční kniha města Plzeň 1 č. O73. SOA Plzeň

[10]  Podle domovského archu byli manželé v ulici Pod Záhorskem č. 1 hlášení od 8. 6. 1923

[11]  SOA Plzeň f. SbM, M-Plzeň, (sv. Bartoloměj) 112/77

[12]  Eduard Pichl bydlel v Nauesově ulici čp. 43 v Plzni a Tomáš Altman v Koterovské čp. 45 také v Plzni. Viz Kniha oddaných č. Plzeň 1. SOA Plzeň.

[13]  Helena Králová narozena 21. 6. 1925 v Plzni

[14]  Vzpomínky paní Olgy Forstové, rozené Jiříkovičové. Dopis autorovi z 6. 10. 2011

[15]  Olga Forstová, rozená Jiřikovičová narozena 24. 4. 1926 bydlela za války v Kotkově ulici 25 v Plzni

[16]  Vzpomínky paní Olgy Forstové, rozené Jiříkovičové. Dopis autorovi z 6. 10. 2011

[17]  Zuzana Volaříková: Krabičku z koncentráku by nevyměnila ani za briliant.

[18]  Srovnej J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 50 Laguna 1997

[19]  J. Šolc – Přijdeme za svítání str. 92, Naše vojsko 2005

[20]  M. Reichl – Cesty osudu str. 24, Svět křídel 2004

[21]  M. Reichl – Cesty osudu str. 42, Svět křídel 2004

[22]  Skupina Silver A byla vysazena u obce Senice u Poděbrad. Silver B své padáky ukrýval na dopadové ploše u obce Kasavičky u Přelouče. M. Reich – Cesty osudu str. 24 a 42, Svět křídel 2004

[23]  František Samek (*30. 4. 1892 v Třebíči – +25. 6. 1961 Nehvizdy) viz J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 50 Laguna 1997

[24]  Srovnej J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 51 Laguna 1997

[25]  Od 4. října 1941 totiž nad protektorátem po likvidací vysílačky Sparta II v jinonickém akcízu nastal naprostý radiový klid a londýnská ústředna neměla s domácím odbojem žádné spojení.

[26]  J. Šolc – Přijdeme za svítání str. 93, Naše vojsko 2005

[27]  Praha, 1942, září, 25.: Pannwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na Heydricha. Za zapůjčení děkuji Mgr. V. Šustkovi. Více v připravované edici dokumentů k heydrichiádě

[28]  Železniční stanice Mštětice je nejbližší železniční stanicí od obce Nehvizdy. Je tedy velmi pravděpodobné, že parašutisté vyrazili právě tam.

[29]  Srovnej J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 51 Laguna 1997

[30]  Václav Stehlík narozen 14. 10. 1879 v Kamenném Újezdě u Rokycan. Železniční penzista. Popis mezi 55-60 lety, šedivý, nápadně červené ošlehané tváře. Heslo: „Pozdrav od Hradeckého.“ Člen široce rozvětvené ilegální sítě železničářů, která byla napojena na Politické ústředí. Třetí záchytná adresa byla na Václava Skalického, dílenského státních drah a bývalého funkcionáře Unie v Plzni. Heslo na něj bylo: Odvolat se na Hradeckého. Viz ABS sign. 302-154-6

[31]  Srovnej J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 50 Laguna 1997

[32]  J. Šolc – Přijdeme za svítání str. 93, Naše vojsko 2005

[33]  Npor. Adolf Horák odešel do zahraniční armády 7. 3. 1940. V Anglii se přihlásil do výcvikového programu vojáků určených k vysazení na domácí půdě. Sám se později stal velitelem paraskupiny Sulphur vysazené v dubnu roku 1944 u Všetat na Rakovnicku.

[34]  Známost A. Horáka s Václavem Králem mohla být jednak po linii profesní, neboť sám Horák také složil nějaký čas u policie nebo i osobní, neboť v Plzni žil a jeho otec byl správcem rybníků města Plzně. Viz Martin Reichl - Cesty osudu str. 236, Svět křídel 2004. Prokazatelné je, že se oba znali. Viz společné foto Adolfa Horáka a rodiny Královy u Boleveckého rybníka. Archiv Jaroslava Čvančary

[35]  Praha, 1942, září, 25.: Pannwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na Heydricha. Za zapůjčení děkuji Mgr. V. Šustkovi. Více v připravované edici dokumentů k heydrichiádě – v tisku.

[36] Jaroslav Pechman narozen 1. 5. 1900 v Radobyčicích u Plzně. Člen odbojové skupiny Říjen, kterou založil společně s Janem Zelenkou-Hajským v říjnu 1941. Říjen sjednocoval radikálně smýšlející představitele sokolské odbojové organizace Jindra. Později se stal aktivním podporovatelem členů paraskupiny Anthropoid. Po prozrazení jeho odbojové činnosti až 5. října 1942 při zatýkání gestapem na svém pracovišti požil jed. Jeho rodina byla zatřena a kromě dcery Milady zavražděna 26. 1. 1942 v Mauthausenu. J. Čvančara Někomu život někomu smrt, Československý odboj a nacistická okupační moc 1941-1943, str. 54, Laguna 1997

[37]  J. Čvančara Někomu život někomu smrt, Československý odboj a nacistická okupační moc 1941-1943, str. 20. 54, 166-168, Laguna 1997

[38] Karel Baxa narozen 21. 2. 1891 v Pteníně u Přeštic. Na konci roku 1941 se stal členem ilegální organizace ÚVOD. Jako starosta obce přihlašoval k pobytu a přechoval v obci osoby stíhané gestapem. Opatřoval pro ně zásoby, potravinové lístky, rozšiřoval protiněmecké letáky. Po zatčení V. Rusého byl 4. 8. 1942 zatčen. Koncem ledna 1943 byl převezen do Berlína a vězněn ve věznici Maobit. 12. března 1943byl  odsouzen k trestu smrti. Zemřel však již před popravou údajně při výslechu v trestnici Berlín Plötzensee 15. 5. 1943. Viz oznámení o úmrtí a potvrzení o odbojové činnosti – doklady zaslané autorovi od Evy Kindlové vnučky K. Baxy 2. 8. 2015.

[39]  Praha, 1942, září, 25.: Pannwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na Heydricha. Za zapůjčení děkuji Mgr. V. Šustkovi. Více v připravované edici dokumentů k heydrichiádě

[40]  Zdeněk Vyskočil. Krycí jméno Josefa Gabčíka.

[41]  SOA Praha, fond MLS, sp. zn. Ls XXV 1290/45 – trestní spis Karla Čurdy

[42]  Jan Bejbl policejní inspektor ve výslužbě. Narozen 26. 9. 1893 ve Vídni. Ruský legionář, blízky odbojový spolupracovník V. Krále.

[43] Václav Růta – narozen 25. 6. 1890 v Turnově. Poštovní úředník, Bytem Biskupcova čp. 1837, Praha Žižkov. Před válkou působil jako poštovní úředník v Bratislavě. Zde se tak seznámil s Janem Bejblem, který zde také služebně pobýval. Po zradě K. Čurdy byl Václav Růta se svojí manželkou Marií a synem Jiřím 19. 6. 1942 zatčen. Po vynesení rozsudku smrti za napomáhaní nepřátelům říše byla celá rodina popravena v KT Mauthausen 24. 10. 1942

[44] Viz depeše vysílačky Libuše z 5. března 1942 o hledání operační skupiny Anthropoid. „Vyskočil si lehce zranil nohu. Ihned navázán styk s K.[Král – pozn. autora], kde se V.[Vyskočil – pozn. autora] vyléčil.“ Jan Němeček Libuše volá Londýn (Radiodepeše vyměněné mezi vysílačkou Libuší a Londýnem 9.1.-15. 4. 1942), Východočeský sborník historický 3, 1993 str. 308-309

[45]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 58. Vyskočil bylo krycí jméno J. Gabčíka.

[46]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 58.

[47]  Plán na bombardování Škodovky inicioval prezident E. Beneš. Konkrétní plán doladila anglická SOE a II. Odbor MNO, který kvůli tomu vysadil na území protektorátu speciálně vycvičenou a vybavenou skupinu parašutistů pod označením Out distance

[48]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium, str. 93

[49]  Jednalo se o tříčlennou skupinu ve složení npor. Adolf Opálka, rt. Karel Čurda a des. asp. Ivan Kolařík

[50]  Skupiny vysazena v tomto složení npor. Oldřich Pechal, rtm. Arnošt Mikš a čet. Viliam Gerik

[51]  Viz hlášení stanice Libuše z 15. 4.1942: „...Speciální stanice zakopána. Druhá část materiálu nebyla nalezena. Spadla asi do vesnice. Tento týden se pokusím speciální stanici přivést.“ Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 92. Speciální stanicí je míněn výše uvedený přijímací radiomaják Rebecca. Srovnej také výslechový protokol Karla Čurdy z 26. května 1945 sepsaný na Hlavní zprávě OBZ při MNO

[52] Adresa Jana Vojtíška knihkupce v Lázních Bělohrad, se stala na jaře 1942 vstupní adresou do sítě podporovatelů budované Alfrédem Bartošem z operačního výsadku Silver A.

[53] Adolf Opálka si u své tety v Rešicích na Moravě doléčoval zranění nohy, které utrpěl při vysazení skupiny.

[54]  Citováno ze Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 93.

[55] Nebylo žádného zbytí. I. Kolařík ani K. Čurda se do této chvíle na záchytné adrese neobjevil. Jiří Potůček byl zavalen množstvím depeší, které pro něj připravoval A. Bartoš. J. Valčík sice v té době již pobýval na ilegálních adresách v Praze, ale pátrání po něm bylo ještě intenzivní a tak byl A. Opálkovi dán k dispozici právě J. Kubiš, s kterým A. Bartoš pravidelně udržoval spojení.

[56]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 93

[57]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 93

[58]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 94

[59]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 95

[60]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 96

[61]  Možná také z té doby pochází svědectví Olgy Forstrové-Jiříkovičové, když se ve svém dopise autorovi z 6. 10. 2011 zmiňuje o tom, že „Hela mně začala nosit čokoládu, kterou jsem za války nikde neviděla. Ptala jsem se, odkud jí má a [ona – pozn. autora] řekla, že přijeli příbuzní z Moravy a čokoládu ji dali. Až jednoho dne mně řekla víc, kdo je to a proč jsou u nich. Když jsem přišla k nim, seděli proti mně dva muži v domácím oblečení. Ptali se mě, jestli hraji karty. Když jsem řekla, že ráda, tak jsem s nimi asi 3x hrála – to znamená po 3 dny.“ Poslední věta je důkazem, že setkání s parašutisty nemohlo být již v prosinci, kdy Jan Kubiš a Josef Gabčík záhy od Králů odchází do Prahy, ale v dubnu, kdy setrvávali parašutisté v Plzni celkem 9 dnů.

[62]        „Odjeli zme s civilom do Prahy tento mi povedal, ze sa u neho stretnem s npor. Opálkom. V byte uvedeného civila npor. Opálka nebol a ten civil mi povedal, že musim hned odíst do Plzne.“ výslechový protokol Karla Čurdy z 26. května 1945 sepsaný na Hlavní zprávě OBZ při MNO nebo také „Dne 24. 4. 1942 přivedl Moravec na pokyn Bartoše agenta- parašutistu Čurdu z Pardubic do Plzně, kde již byli Valčík, Kubiš a Adolf Opálka. V Plzni přítomný Gabčík se pak s Vlastimilem Moravcem vrátil zpět do Prahy. 25. 4. 1942 pak Valčík s Kubišem zapálili jednu a Čurda s Opálkou druhou stodolu. Letecký útok na Plzeň tehdy v noci proběhl, ovšem letouny odhodily bomby 6 km daleko od Plzně.“ Opis uložen v NA, pod signaturou 109-14-58 - č. II-4/40 - 11992 – 11995. Srovnej též poválečnou výpověď Hany Krupkové: „Rodina Králova z Plzně, která byla rovněž uvězněna na malé pevnosti v Terezíně mi vypravovala, že Čurda jezdil též k nim a že podnikl nějakou akci za náletu na Plzeň.“ Praha, 1945, červenec, 20.: svědecká výpověď Hany Krupkové, rozené Zýkové

[63]  Jednalo se o chatu evidovanou pod číslem E 1301.

[64]  Praha, 1942, září, 25.: Pannwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na Heydricha. Za zapůjčení děkuji Mgr. V. Šustkovi. Více v připravované edici dokumentů k heydrichiádě.

[65] Vladimír Karlický, Petr Hofman, František Janáček, Antonín Klimek, Vladislav Krátký – Svět okřídleného šípu-Koncern Škoda Plzeň 1918-1945 str. 556, Škoda a.s. 1999

[66]  Praha, 1942, září, 25.: Pannwitzova závěrečná zpráva o vyšetřování atentátu na Heydricha. Za zapůjčení děkuji Mgr. V. Šustkovi. Více v připravované edici dokumentů k heydrichiádě. Tuto skutečnost pravděpodobně gestapu uvedl při výslechu K. Čurda.

[67] Vladimír Karlický, Petr Hofman, František Janáček, Antonín Klimek, Vladislav Krátký – Svět okřídleného šípu-Koncern Škoda Plzeň 1918-1945 str. 556, Škoda a.s. 1999

[68] Plzeňská Škodovka v té době měla již vybudován důmyslný systém zamlhování celého výrobního závodu. Jednalo se o sudy, které po jejich otevření začaly vyvíjet umělou mlhu, kterou se měl cíl úplně zakrýt a znemožnit spojeneckým letadlům určit místo pro bombardování. Viz svědectví Richarda Smoly v seriálu ČT Heydrich konečné řešení díl č. 23 Pohřbený kanon, režie Roman Vávra

[69]  Viz J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 77 Laguna 1997

[70]  Krycí název celé operace na bombardování závodů plzeňské Škodovky

[71]  Rtm. Arnošt Mikš patřil ke skupině Zinc, která byla vysazena omylem u obce Kbely na Slovensku za operačního letu z 27. na 28. března 1942. Po rozdělení skupiny se A. Mikš díky svému bratrovi z Tábora dostal do Prahy, kde navázal spojení s A. Opálkou a J. Valčíkem. Od poloviny dubna se ukrýval na Berounsku a Rakovnicku.

[72]  Zdeněk Jelínek, Operace Silver A, druhé, rozšířené a aktualizované vydání, Praha 2010, Scriptorium str. 106

[73]  Viz J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 166 Laguna 1997

[74]  Viz J. Čvančara – Někomu život někomu smrt, československý odboj a okupační moc 1941-1943 str. 166 Laguna 1997

[75] Václav Stehlík nar. 14. 10. 1879 v Kamenném Újezdě, jeho manželka Růžena Stehlíková nar. 19. 4. 1889 v Rokycanech, syn Václav Stehlík nar. 29. 10. 1915 v Rokycanech, syn František Stehlík nar. 11. 11. 1925 v Rokycanech, dcera Josefína Marešková roz. Stehlíková nar. 10. 2. 1914 v Kamenném Újezdě a její manžel František Mareška nar. 2. 12. 1911 v Kryrech

[76]  Svědectví paní Valešové, která bydlela ve stejném domě jako Královi. Telefonický rozhovor autora s paní Valešovou dne 13. 9. 2011

[77]  Vzpomínky paní Olgy Forstrové, rozené Jiříkovičové. Dopis autorovi z 6. 10. 2011

[78]  Vzpomínky paní Olgy Forstrové, rozené Jiříkovičové. Dopis autorovi z 6. 10. 2011

[79]  Olga Forstová celou tuto záležitost celý život intenzivně prožívá a neustále je vděčná tomu, že Helenka Králová gestapákům neprozradila, že o pobytu parašutistů v jejich bytě věděla. Je si plně vědoma toho, že kdyby tenkrát Helenka jen něco naznačila, skončila by ona a z největší pravděpodobností i celá jejich rodina na popravišti tak jako rodina Králových. Vždyť pravidlo věděl a nepověděl, tehdy znamenal trest smrti pro dotyčného i jeho celou rodinu.

[80]  Pannwitzova závěrečná zpráva

[81]  Pannwitzova závěrečná zpráva

[82]  ABS sign. 305-731-4

[83]  Pannwitzova závěrečná zpráva

[84] Rt. Oldřich Janko nar. 25. 11. 1910 v Josefově. Vyučený číšník. Bytem Josefov čp. 195

[85] Srovnej Oldřich Sládek, Přicházeli z nebe str. 126, Dokumenty Naše Vojsko 1993.

 


Václav Král (foto archiv Jaroslava Čvančary)

Králová Pavla (foto archiv Jaroslava Čavnčary)

Helena Králová (foto archiv Jaroslava Čvančary)