Příběh manželů Jesenských

Vlastislav Janík

 

MUDr. Jiří Jesenský se narodil 27. 9. 1905 v Praze Smíchově Františku a Miladě Jesenské. Po studiu na lékařské fakultě university Karlovy vykonával zubní praxi. Svoji ordinaci měl na Palackého nábřeží č. 20. Byl členem šermířského svazu. Ve fleretu dokonce získal titul mistra Čech a Moravy. V roce 1939 byl nominován do reprezentačního týmu v kategorii šermu na mistrovství v italském Meranu, které se mělo konat začátkem září 1939. Byl římskokatolického vyznání.

Jeho žena Žofie byla narozená 21. 4. 1903 v Brně Antonínu a Marii Vojtové. Vystudovaná byla doktorkou medicíny a zastávala profesi zubní asistentky. Byla římskokatolického vyznání.

Jako poslední bydliště manželů je uváděna Resslova ulice č. 7 na Praze II. Do tohoto domu se přistěhovali 2. 6. 1942.

Po příchodu parašutistů ze skupiny ANTHROPOID do Prahy v lednu 1942 se kolem nich rozvinula rozsáhlá síť, do které se zapojili i manželé Jesenští. Jiří Jesenský se seznámil s Josefem Gabčíkem a Josefem Valčíkem prostřednictví dobrovolné sestry Československého červeného kříže Anežky Zajíčkové v dubnu 1942. Jeho pomoc nespočívala jen v materiální podpoře. Jiří Jesenský jako majitel osobního automobilu s parašutisty jezdíval po Praze a okolí. Několikrát s nimi zavítal do Štěchovic a Jílového. Jiří v podpoře parašutistů pokračoval i potom co se parašutisté ukryli v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

V pondělí 22.6. 1942 se naposledy viděl Jiří se svým otcem. Po společné cestě trolejbusem se loučili a Jiří otci odpověděl, že jej čeká zatčení. To opravdu přišlo. Jiří je zatčen ve své ordinaci během dne. Večer jeho manželka Žofie. Do vazby byli příslušníky gestapa předáni ve 20 hodin. Jiří Jesenský byl vyslýchán kriminálním asistentem Oskarem Fleischerem. Žofie vyšetřovatelem gestapa Gerslem. Oběma z III. oddělení gestapa.

Do podpory parašutistů Jiří zapojil i svého bratra Jana, docenta lékařské fakulty University Karlovy. Z toho důvodu jej začal více navštěvovat. Aby častější návštěvy nebyly nápadné, brával si sebou otisky zubních protéz pro případ zdůvodnění účelu návštěvy. Záhy po zatčení Jiřího se gestapo dozvědělo i o odbojové činnosti bratra Jana a zatkla ho 24.6. 1942 Jeho manželku Alžbětu o týden později.

Zatčení se vyhnuli jen rodiče obou synů František a Milada. Stalo se tak jen díky mlčenlivosti synů, kteří na gestapu neprozradili nic o to, že o spolupráci s parašutisty něco věděli.

Po převezení z vazební věznice v Praze do Malé pevnosti v Terezíně dostala Žofie Jesenská vězeňské číslo 20097. Z Terezína již následovala jen cesta do KT Mauthausen k exekuci na základě rozsudku stanného soudu z 29. 9. 1942. Po strávené noci z 23.10. na 24. 10. 1942 za zdmi KT Mauthausen byla dopoledne v 10:12 zavražděna Žofie Jesenská. Její muž Jiří v 16:08. Švagrová Alžběta byla zavražděna v 10:28, muž Jan v 17:42